Home

Energiskatt lantbruk

Du kan få avdrag för energiskatt och koldioxidskatt samt eventuell svavelskatt när du själv har förbrukat annat bränsle än bensin eller omärkt (högbeskattad) olja. Du kan få göra avdrag för skatten om du har levererat sådant bränsle till någon som är godkänd som skattebefriad förbrukare Du betalar då energiskatt med 0,6 öre per kilowattimme efter avdrag. Före den 1 januari 2021 betalade du energiskatt med 0,5 öre per kilowattimme efter avdrag. Med el som framställts från förnybara källor menas: sol; vind; vågor; tidvatten; jordvärme; vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk; bränslecelle Jordbrukare som ska ansöka om återbetalning av energiskatter för el och bränsle ska göra det på Skatteverkets e-tjänst Återbetalning punktskatt. Lagkravet att man måste använda e-tjänst kom 1 januari 2017 och det avser el och bränsle som har förbrukats från och med 2017

Energiskatter Skatteverke

Skatt på el Skatteverke

 1. Elproducenter får betala energiskatt för el som de själva förbrukar eller när de överfört el till någon som själv inte deklarerar skatt på el. För 2021 är energiskatten 35,6 öre/ per producerad kWh (44,5 öre/kWh inklusive moms)
 2. Energiskatt på el för 2021. Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2021 blir 35,6 öre/kWh (44,50 öre/kWh inklusive moms). Ditt elnätsföretag fakturerar dig energiskatt och redovisar sedan och betalar pengarna vidare till Skatteverket
 3. För att klassificeras som mikroproducent och undvika eventuella anslutningsavgifter enligt ellagen får din huvudsäkringar inte vara större än 63 Ampere. För att undvika energiskatt på den solel du producerar får installerat toppeffekt vara maximalt 255 kW

Den som tankar sin personbil med fossil diesel får betala 4 kronor och 71 öre per liter i miljöskatt (koldioxid- och energiskatt) för sin klimatpåverkan. Men lantbrukare kan kräva återbetalning på en viss del av skatten - en summa som i dag ligger på 1 krona och 43 öre per liter diesel Du som bedriver jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk yrkesmässigt betalar 35,6 öre/kWh exkl. moms i energiskatt från och med 1 januari 2021. Du kan sedan, som tidigare, ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst. För mer information om reducering och återbetalning, besök Skatteverket Återbetalningsansökan - Energiskatt el - jordbruk m m Vad ska denna blankett användas till? Ansökan om återbetalning av energiskatt på el som förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller vid yrkesmässigt skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Verksamheter med rätt till återbetalnin

Återbetalning av energiskatt via e-tjänsten Land Lantbru

 1. Energiskatt 981 per 1 000 m3 (8,92 öre/kWh) Koldioxidskatt 2516 per 1 000 m3 (22,87 öre/kWh) Tot.: 3 497 per 1 000 m3 (31,79 öre/kWh) Industri: 70% reduktion av energiskatten: Energiskatt 294,3 per 1 000 m3 (2,68 öre/kWh) Koldioxidskatt 2 516 per 1 000 m3 (22,87 öre/kWh) Tot.: 3 497 per 1 000 m3 (25,55 öre/kWh
 2. Så drabbas lantbrukare av energiskatt på solel. De flesta lantbrukare lär klara sig från energiskatt på elen från solcellerna, som införs för större anläggningar idag. FOTO: Torbjörn Esping - Det är häpnadsväckande och obegripligt att regeringen vill införa skatten
 3. Vanlig energiskatt för elen från anläggningar över 255 kW. 0,5 öre/kWh i energiskatt för andra anläggningar under 255 kW Om du producerar skattepliktig el, det vill säga om du har en eller flera anläggningar som tillsammans överstiger 255 kW, blir du skattskyldig och ska deklarera energiskatten själv
 4. Lantbrukare har rätt att ansöka om återbetalnin gav energiskatt på el och koldioxidskatt på dieselolja. Ansökan sker normalt per kalenderår med hjälp av blanketterna 777 och 778. Dessa är enkla att ladda hem från Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se Det är bara att skriva blankettens nummer i.
 5. elproduktion? Hur beskattas försäljningen av överskottsel på en jordbruksfastighet? Blir jag skyldig till mervärdesskatt om jag installerar solceller på
 6. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ta bort det årliga extra skattetillägget på bensin- och dieselskatt på två procent. Sedan 2017 höjs årligen skattebeloppet för bensin och diesel med ett extra tillägg på två procent, utöver en höjning utifrån konsumentprisindex
 7. FOTO: Mikael Ljungström. Regeringen höjer energiskatten på bensin och diesel. För att skona den hårt ansatta skogs- och jordbruksnäringen kompenseras näringen fullt ut för den höjda skatten på diesel. Nuvarande befrielse från koldioxidskatten på 90 öre höjs med 48 öre till 1,38 kronor litern

Pausar skattehöjning. För den som tankar kommer inget särskilt att märkas vid pumpen. Men biodrivmedel är dyrare än bensin och diesel och för att kompensera konsumenterna för detta har regeringen, C och L kommit överens om att pausa BNP-indexeringen under 2021 och 2022 Enligt Land Lantbruks kalkyl kan en lantbrukare efter avdrag för energiskatt och moms köpa el för under 1 krona per kilowattimme. Elen från solcellerna kan säljas för 1,50 kr/kWh tack vare höga elpriser, skattereduktionen och elbolag som betalar extra för solel. Stor anläggning lönsam

En privatperson som tankar sin bil med diesel betalar 4 kronor och 71 öre per liter i koldioxid- och energiskatt. Lantbrukare kan kräva tillbaka en del av denna summa. Än så länge 1,43 kronor per liter diesel - men på måndag höjs det beloppet till 2,43 kronor per liter Omtvistad energiskatt på solel. Artikel skriven av Ulf Wengeler. Under år 2016 fick solproducerad el för första gången en plats i lagboken. Där står att både juridiska personer och privatpersoner som installerar solcellsanläggningar - och som tillsammmans understiger 255 kW installerad effekt - är helt befriade från energiskatt (35,3 öre/kWh exkl moms, 44,13 öre/kWh inkl moms.

Att sätta upp i en solcellsanläggning på taket är en av de bättre investeringarna ett lantbruk kan göra på lång sikt. Avkastningen får du direkt i form av lägre elkostnad och dessutom bidrar gården till att minska koldioxidutsläppen med 65 kg per installerad kvadratmeter och år. Vi tar fram ett beslutsunderlag som ger dig helhete Regeringens förslag om höjd energiskatt på det hållbara biobränslet RME kommer att bromsa utvecklingen i vår energiomställning bort från fossila bränslen. Det skriver Maria Elmwall. Lantbruk och solceller - en vinnande kombination Förutsatt att du inte säljer stora mängder el, behöver du inte tänka på inkomstskatt eller energiskatt. Om du säljer el för mer än 30 000 kronor per år ska du betala energiskatt

Deklarera elproduktionsenhet Skatteverke

I den ekonomiska kalkylen för ett lantbruk är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som lätt kan glömmas såsom att lantbrukare som regel är befriade från energiskatt. Alla faktorer spelar roll för att ge en rättvisande kalkyl. Det skall vara tryggt och enkelt att ta ett välgrundat beslut !Om solelanläggningen gör att lantbruket omfattas av revisionsbesiktning blir fördyringen större! Skatter Energiskatt Inkomstskatt Moms . Energiskatt För anläggningar < 255 kW ingen energiskatt för egenanvänd el Vid kostnadsberäkning av den ersatta elen ska energiskatt inkluderas, vilken är olika för verksamhet och privatbostad Hållbart lantbruk är ett uttryck som delvis förlorat slagkraft i och med att det tolkas på så många olika sätt. Det behövs ett tydligt sammanhang för att skapa förståelse i frågan om hur vi ställer om. För företag inom gröna näringar handlar det om att finna balans mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet Energiskatt. För en vanlig solcellsanläggning på cirka 15-20 kW gäller att om ingen el överförts till det koncessionspliktiga elnätet medför inte elproduktionen att den som producerar elen är skattskyldig. Den som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt,.

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Den absolut högsta dieselskatten i EU:s jordbruk. Vid årsskiftet minskades dessutom de svenska jordbrukarnas möjlighet att söka återbetalning av energiskatt. Motsvarande kostnadshöjningar sker inte för andra europeiska lantbrukare. Tyskt jordbruk betalar idag motsvarande 2,30 kr per liter i dieselskatt stiga. Samtidigt minskar återbetalningen till lantbruket av koldioxidskatten. Riksdagsbeslut påverkar energikostnaderna för dieseloljan på följande sätt: 2011 - 2012 återbetalning av koldioxidskatt 2,10 kr/l 2013 - 2014 återbetalning av koldioxidskatt 1,70 kr/l förändring 0,40 kr/l ökad energiskatt 0,20 kr/l förändring 0,20 kr/

Under 2016 sänktes andelen FAME som beläggs med energiskatt från 92 till 64 procent. Efter juli 2018 är FAME inte längre skattebefriat utan beläggs med full koldioxid- och energiskatt. Dessa skatter sänktes samtidigt för att kompensera konsumenterna. Skatten på diesel, liksom för bensin, omfattar energiskatt, koldioxidskatt och moms En redovisningsenhet som har förbrukat bränsle i jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk kan ansöka om återbetalning för energiskatt och koldioxidskatt hos Skatteverket. En förutsättning för att en sådan här återbetalning skall beviljas är att verksamheten bedrivs yrkesmässigt Regeringens förslag om höjd energiskatt på det hållbara biobränslet RME kommer att bromsa utvecklingen i vår energiomställning bort från fossila bränslen. Det kommer utesluta det enda bränsle på marknaden i dag som i stor skala redan ersätter fossil diesel. Istället för att påskynda omställningen försvåras möjligheterna att nå nationella klimatmål

Solceller för företag | GoSoL Energi

För det första höjs 255-kW-gränsen (för när man slipper energiskatt på egenanvänd el) till 500 kW. Det gör att installationerna generellt kommer bli större och kunna dra bättre fördel av skalfördelar. En fråga som Svensk Solenergi har jobbat hårt för Återbetalningsansökan - Energiskatt el - jordbruk m m Vad ska denna blankett användas till? Ansökan om återbetalning av energiskatt på el som förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller vid yrkesmässigt skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

Menhammar gård byter diesel mot HVO | Land Lantbruk

Energiskatt Land Lantbru

För att de nordiska länderna ska uppnå uppsatta klimatmål vill vi addera en extra CO2-skatt beräknad som 10 procent av nuvarande energiskatt 35,30 öre/kWh som för närvarande gäller för privatkonsumenter. Den extra CO2-skatten ska betalas av alla förbrukare, även företag, lantbrukare, datahallar och den elintensiva industrin Den 17:e maj sa Riksdagen ja till regeringens förslag om sänkt energiskatt för solenergi, ett förslag som vi tidigare skrivit om i vårt nyhetsbrev. Underlättar framförallt för företag och organisationer som har flera solcellsanläggningar. Energiskatten ska sänkas för producenter so Nedsättningen av energiskatt på uppvärmningsbränslen tas bort vilket drabbar exempelvis trädgårdsföretagare och spannmålsodlare. LRF har krävt mera medel för att hantera Livsmedelsverkets höga avgifter för livsmedels- och slaktkontroller. Detta finns tyvärr inte med i budgeten

Alla Energiskatt-artiklar på ATL där just den taggen använts. Läs allt bra och intressant som vi har skrivit och taggat med Energiskatt här Energiskatt För kalenderåret 2021 uppgår energiskatten på el till 35,6 öre/kWh, dvs. en ökning med 0,3 öre/kWh jämfört med skattesatsen som gällt 2020. Reaktiv effekt I avgifterna ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upptill den gräns som angivits ovan. Uttagsrätten anges som andel av abonnerad effekt Fossilfria Lantbruk har utbildat cirka 450 lantbrukare och lantbrukets intressenter runt om i Sverige. Bland de lantbrukare som svarade på enkäter efter utbildningarna var hela 97 procent på något sätt stimulerade till att börja/fortsätta ställa om sitt lantbruk till fossilfri drift och produktion. Några har redan börjat

Däremot kan alltså det minskade gapet i energiskatt till vanlig diesel ställa till en för lantbruket obehaglig överraskning. Om regeringen i vår verkligen beslutar sig för att ta bort vägtrafikskatten för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner skulle det i ursprungsläget betyda en skattelättnad med cirka 470 miljoner kronor Det svenska lantbruket dras med lönsamhetsproblem och har ett högt kostnadsläge i jämförelse med konkurrentländerna i Europa. Det är bra att vi har höga krav vad gäller miljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Men importen av livsmedel till Sverige ökar samtidigt som lönsamhet och arbetstillfällen i det svenska lantbruket minskar Energiskatt Elcertifikatavgift (Moms) Försäljning av överskott Elhandel Ersättning nätägare Skattereduktion Oklart vad som kommer att gälla för lantbruk, företag, kommuner och BRF. 16. Energimyndigheten: Så ansöker du om investeringsstöd till solceller. Investeringskalkyl fö

Energiskatt biogas För att uppfylla Skatteverkets krav fakturerar vi energi- och koldioxidskatten till dig men när du använder biogas kan du i många fall få återbetalning av dessa skatter. Du kan till exempel få återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på biogas och biogasol som du har förbrukat för uppvärmning, exempelvis när du värmer upp ugnar eller fastigheter Energiskatt fr. 2021-01-01: 35,60 öre/kWh: 44,50 öre/kWh: Totalt: 48,16 öre/kWh: 60,20 öre/kWh: För kalenderåret 2021 uppgår energiskatten på el till 35,6 öre/kWh (exkl moms), dvs. en ökning med 0,3 öre/kWh jämfört med skattesatsen som gällt 2020. - Biogödsel, lantbruk - Service gaspanna/brännare-.

Lantbrukare har mycket att vinna på sole

Anders Johansson på Norrstävlö Gård strax norr om Kalmar ser sina gula kycklingar och den gula solen som en perfekt kombination. Här finns två solcellsanläggningar. En solcellspark som ligger i direkt anslutning till gården och ett takmontage på en maskinhall som ligger lite längre bort Energiskatter är miljöskatter på energimaterial, energiproduktion och energianvändning. Till energiskatter räknas i Finland grund- och tilläggsskatter samt. Anf. 53 Boriana Åberg (M) Fru talman! I dag debatterar vi betänkandet Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer.Med andra ord ska energiskatt tas ut med 100 procent av den generella nivån för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks.

Fler undantag i koncessionsplikten för mer solel. Artikel skriven av Ulf Wengeler. Välbekant för de flesta är att egenproducerad småskalig solel - d v s med en installerad effekt under 255 kW - och efter 1 juli innevarande år under 500 kW - är befriad från energiskatt I mitten av 1990-talet infördes en ändring i lagen om energiskatt som främst syftade till att underlätta för enskilda lantbrukare att bygga ett eget vindkraftverk på gården med anledning av prop. 2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer Då riskeras både jobb och verklig energieffektivisering inom bl.a. industri och lantbruk. I ett internationellt perspektiv har Sverige dessutom redan relativt höga skatter på bränslen En redovisningsenhet som hyr lokal eller som äger en fastighet har normalt behov av el och värme i lokalerna för sin verksamhet vilket medför utgifter och kostnader för el och värme Solel i lantbruket - realiserbar potential och affärsmodeller (avslutat) Solel i lantbruket beskriver vilka variabler och praktiska förutsättningar som har betydelse för om en större utbyggnadstakt av solkraft skall kunna ske inom lantbruket.. Projektet har dels identifierat den realiserbara potentialen för solel i lantbruk, och dels utrett kvalitets- och säkerhetsaspekter

Energiskatt solceller: nya regler 2021 - molndalenergi

Solceller ger lantbruket ny kraft. Solceller för jordbruksfastighet är en vinst både för miljön och företaget. I Skåne har tre stora producenter av grönsaker investerat i solceller till sina lantbruk. Tillsammans kommer de producera lika mycket el som årsförbrukningen för 80 villor. Allt fler väljer att satsa på solenerg med anledning av prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin (docx, 70 kB) med anledning av prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin (pdf, 84 kB Solceller passar många företag som till exempel fastighetsägare, lantbrukare, industrier, samt medelstora till stora företag. Genom att skaffa solceller för företaget kan ni ställa om till förnybar energi, sänka elkostnaden och dessutom tjäna pengar på överskottet Solel för lantbruk LRF & Energi- och klimatrådgivare Dalarna, Studieförbundet Vuxenskolan, 2021-03-30 Bengt Stridh Universitetslektor, MDH, bengt.stridh@mdh.se (fd Principal Scientist, ABB Corporate Research) Svensk representant IEA PVPS Task 13 och Task 1 Gränsen för energiskatt höjs från dagens 255 kilowatt till 500 kilowatt, vilket innebär att anläggningar som är mellan 255 och 500 kilowatt inte längre är skattepliktiga. I praktiken innebär det att många som har tak som räcker till och har en stor elkonsumtion men som inte ville bygga mer än 255 kilowatt på grund av skatten, nu kan utöka sina anläggningar

Energiskatt på el för företag 2020 - Vattenfal

Hållbart lantbruk är ett uttryck som delvis förlorat slagkraft i och med att det tolkas på så många olika sätt. Det behövs ett tydligt sammanhang för att skapa förståelse i frågan om hur vi ställe [vc_custom_heading text=Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att solcellsparker är för både företag och lantbruk ett mycket intressant investeringsobjekt. Utbyggnaden av solcellsparker kommer i likhet med övriga Europa bli ett naturligt inslag i det svenska landskapet framöver och en viktig de

Solceller på villa ger billig och miljövänlig el

Solceller för gård och lantbruk GoSoL Energ

Lantbruk. Lantbrukare är kanske den grupp som tjänar mest på en solcellsinvestering. Inte sällan finns här ett stort energibehov... visa mer. Företag. Det gör dig ännu mer oberoende av elbolagen och du slipper elöverföringsavgifter, energiskatt och moms Energiskatt För jord- och skogsbruksföretag går det att ansöka om återbetalning av energiskatt på diesel, el och eldningsolja i lantbruksdriften. Detta kan göras årsvis eller kvartalsvis. Fyllnadsinbetalning Restskatt överstigande 30 000 kr är lämpligt att fyllnadsbetala före den 12 februari Solcellsinstallationer omfattas av en del lagar och regler, men det finns också vissa undantag. Läs mer om vad som gäller här Energiledningssystem - ISO 50001. Just nu är ISO 50001 den standard som växer mest runt om i världen. Allt fler företag och organisationer ser effektivare energianvändning som ett måste för att minska klimatavtrycket Exempel Lantbruk 100 A 11 maj 2015 jmf 2016 spannmål Arne Andersson ljusfors@gmail.com-60-50-40-30-20-10 0 10 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Köp 11maj 15 Köp 11maj 16 är belagd med reducerad energiskatt. Denna ligger på 0,5 öre/kWh. •Solel från enskild anläggning som är på 255 kW eller mer är belagd med full energiskatt 34,7.

Höjd återbetalning på dieselskatten för lantbrukare Land

Du kan få återbetalning av energiskatt på el som du har förbrukat i skepp då det ligger i hamn; förutsättningarna är att skeppet används för sjöfart, att det har en bruttodräktighet om minst 400 och att spänningen på den el som överförs är minst 380 volt styrmedel (till exempel energiskatt och CO2-skatt)så att bränslebytet till förnybara drivmedel blir ett självklart val i de arbetsmaskiner som kan konverteras med Det finns idag några enstaka lantbrukare som både producerar olika typer av rapsbränslen och kör sina arbetsmaskiner på dessa bränslen Energiskatt för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Du som bedriver jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk yrkesmässigt betalar 35,6 öre/kWh exkl. moms i energiskatt från och med 1 januari 2021. Du kan sedan, som tidigare, ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst Tillverkningsindustrins kraftigt nedsatta energiskatt på elförbrukning (12 miljarder). Frånvaron av en miljöprissättning av köttets klimatpåverkan Om vi ska ha mer ekologiskt lantbruk så krävs det att dieseln är subventionerad, annars går inte bönderna runt

DEBATT. En extra energiskatt för alla - även företag - som inte använder grön el kan finansiera investeringar som behövs i elsystemet, skriver företrädare för Ingenjörer för miljön Företag & Lantbruk. Finansiering. Solceller; Finansiera solceller för ditt företag. Att ställa om till solenergi på företaget är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Du får lägre energikostnader och slipper elöverföringsavgift, moms och energiskatt

Moms vid uthyrning på Lantbruk Om du inte själv bor i stugan du tänker hyra ut är den en del av näringsverksamheten eller jordbruksfastigheten. Eftersom en jordbruksfastighet/lantbruk av naturliga skäl är en näringsverksamhet blir också de stugor som står på den en del av näringsverksamheten, så länge det inte är privatbostad där du bor. Näringsverksamheter med total. För lantbruk och fastigheter med stora tak och hög energiförbrukning effekter upp mot 100 kW. Vi anpassar alltid anläggningen efter dina förutsättningar och behov. Energiskatt. Om du bara producerar och levererar el från solcellsanläggningen behöver du inte betala energiskatt för elen Du måste ha en versamhet som ger in moms till verksamheten för att kunna täcka momsen på produkt du ska köpa = momsfritt. Har du ingen verksamhet är det fullt pris inkl moms du får betala utan några avdragsmöjligheter Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här

 • BlockFi Twitter.
 • Aquarium co2 sodastream.
 • Mag een vrouw werken al Yaqeen.
 • Wax vaporizer kopen.
 • PEA Hello bank.
 • Leech skeleton type.
 • Coinbase singapore country manager.
 • Bijlage i bij de vierde anti witwasrichtlijn.
 • Mötesbokning Stockholm.
 • Caizcoin impressum.
 • Rave by Flutterwave reviews.
 • Xkcd Tautology.
 • Storhogna snödjup.
 • Madelon Vos cursus.
 • Vaste kosten voorbeelden huishouden.
 • Bitcoin wallet mobile.
 • Anubias barteri var nana.
 • Kyla ner varmt rum.
 • Nifty Gateway Metamask.
 • Oman 1 Rial Bangladeshi Taka rate today.
 • Storhogna snödjup.
 • What does sap srm stand for as a part of sap erp.
 • Malung Sälens kommun organisationsnummer.
 • Ire aderinokun notion.
 • MBA Trading Group Inc new york.
 • Slavenarmband zilver Bijenkorf.
 • Xkcd journal 4.
 • Huawei Luna.
 • MSME loan without collateral.
 • Bilingualism.
 • Viasat fjärrkontroll manual.
 • Airbnb klacht over verhuurder.
 • Integrum kontakt.
 • Timberlodge Stöten.
 • Fundamental analysis Forex books.
 • Danske Bank kontonummer.
 • SCA utdelning 2019.
 • Fasadbelysning inspiration.
 • Perfect Money dollar rate.
 • Bitcoin WIF.
 • Pharma Aktien Diabetes.